Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2014

Συμπαραστάτες, παντού!

Τώρα που αρχίζει η νέα περίοδος στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι η στιγμή που θα δώσουν τα πρώτα δείγματα γραφής οι νέες διοικήσεις. Όσοι αιρετοί μιλούν για διαφάνεια, χρηστή διοίκηση, καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και λογοδοσία, θα φανεί αν το πιστεύουν έμπρακτα, εκλέγοντας Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακούς Συμπαραστάτες του Πολίτη και της Επιχείρησης.
Η διαδικασία αρχίζει με την προκήρυξη της θέσης από τον Δήμαρχο στην ιστοσελίδα του Δήμου, (για την Περιφέρεια αρκεί η ανακοίνωση μιας πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων), αλλά προκειμένου να είναι γόνιμη θα πρέπει να έχουν προηγηθεί οι σχετικές πολιτικές διεργασίες για τον σχηματισμό της ευρείας πλειοψηφίας των 2/3 του συμβουλίου. 
Κατά την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής του "Καλλικράτη", Συμπαραστάτες εκλέχθηκαν σε τριάντα (30) Δήμους και σε πέντε (5) Περιφέρειες. Κατά την διάρκεια της δημοτικής περιόδου παραιτήθηκαν από την θέση τους οι μισοί Συμπαραστάτες και μείναμε έως τις 31/8 που έληξε η θ…

Ένας θεσμός στο πλευρό των δημοτών κι επιχειρήσεων

Συνέντευξη στο "ΒΗagazino" (24.8.2014) και στην κ. Κ.Καλού.

Δημοσιογράφος:Πώς αντέδρασαν οι πολίτες στη δημιουργία του θεσμού; 

Βασίλης Σωτηρόπουλος:«Οι πολίτες συχνά θεωρούν ότι μπορούμε να επιληφθούμε κάθε προβλήματος της Αθήνας, ενώ εμείς είμαστε αρμόδιοι μόνο για τις δημοτικές υπηρεσίες. Κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του θεσμού, ήρθε στα γραφεία μας μια κυρία με ένα γλυκό που είχε αγοράσει και, αφού διαπίστωσε ότι δεν ήταν καλό, θέλησε να παραπονεθεί στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Εξηγήσαμε, όπως σε κάθε τέτοια περίπτωση, ότι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές αρμόδιος είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή και της δώσαμε πληροφορίες για να απευθυνθεί εκεί».

Δημοσιογράφος: Τι προσφέρει ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στις μέρες μας;

Β.Σ.:«Ζούμε σε μια εποχή που η ίδια η έννοια του πολίτη έχει μεταβληθεί σημαντικά. Η σχέση των δημοτών με τον δήμο δεν περιορίζεται πλέον στην ψήφο. Οι πολίτες διεκδικούν ενεργό ρόλο στις δημοτικ…