Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2009

Κανονισμός Domain Names.gr: Oρισμοί

Άρθρο 2 - Ορισμοί 

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:Αρχείο Ζώνης (zone file): Ένα αρχείο το οποίο βρίσκεται σε Εξυπηρετητή Ονομάτων και καθορίζει επακριβώς, μεταξύ άλλων, Ονόματα Χώρων μαζί με αντίστοιχους υποχώρους, τις αντίστοιχες διευθύνσεις IP και τους αντίστοιχους εξυπηρετητές oνοματοδοσίας.Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr: Η ατομική διοικητική πράξη με την οποία η ΕΕΤΤ χορηγεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένου Ονόματος Xώρου 2oυ επιπέδου με κατάληξη .gr ή Oνόματος Xώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr, του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο. H EETT έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εκχώρησης Oνομάτων Xώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή Oνομάτων Xώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr, των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο. Ενεργοποίηση Oνόματος Xώρου: Η έναρξη λειτουργίας ενός Oνόματος Xώρου ως μέσου επικοινωνίας στο Διαδίκτυο μέσω της …

Κανονισμός Domain Names.gr: Σκοπός - πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙΆρθρο 1Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαδικασία εκχώρησης και τη χρήση των ονομάτων χώρου (domain names) με κατάληξη .gr.2. Aντικείμενο Eκχώρησης μπορεί να είναι αποκλειστικά και μόνο:α. Oνόματα Xώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr καιβ. Oνόματα Xώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο.3. H EETT είναι αποκλειστικά αρμόδια για την Eκχώρηση:α. Oνομάτων Xώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr καιβ. Oνομάτων Xώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο.4. Με την εξαίρεση των Oνομάτων Xώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο, Oνόματα Xώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr, δεν είναι αντικείμενο Eκχώρησης από την EETT και δεν αποκτάται επ’ αυτών αποκλειστικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση.5. Η χρήση Oνομάτων Xώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου προϋποθέτει τη…

Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στις 28 Ιανουαρίου 1981 θεσπίστηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης το πρώτο διεθνές νομοθέτημα για την προστασία προσωπικών δεδομένων: η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ατόμων έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών.
Tην Σύμβαση έχουν επικυρώσει 40 χώρες μέχρι σήμερα. 
Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει εκδώσει και αρκετές Συστάσεις για την ορθή εφαρμογή της Σύμβασης σε διάφορους τομείς (όπως η αστυνομία, η ιδιωτική ασφάλιση, η τήρηση προσωπικών δεδομένων από τη διοίκηση) καθώς και ένα Πρόσθετο Πρωτόκολλο για την λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών για την προστασία προσωπικών δεδομένων και για τους κανόνες των διασυνοριακών διαβιβάσεων προσωπικών δεδομένων. 
Γι' αυτό, το Συμβούλιο της Ευρώπης όρισε πρόπερσι την 28η Ιανουαρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε όλη την Ευρώπη γίνονται εκδηλώσεις στις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός δίνεται από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένω…

Πνευματική ιδιοκτησία: αναπαραγωγή για δικαστικούς και διοικητικούς σκοπούς

Άρθρο 24 Ν.2121/1993 : Αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστικούς ή διοικητικούς

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή έργου για να χρησιμοποιηθεί σε δικαστική ή διοικητική διαδικασία, στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό.___________________Επομένως, η Διοίκηση δεν νομιμοποιείται να αρνείται την χορήγηση αντιγράφου επικαλούμενη δικαιώματα "πνευματικής ιδιοκτησίας", όταν το αίτημα ασκείται στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας που ανοίγει ένα αίτημα πρόσβασης σε έγγραφα του δημόσιου τομέα.
Βλ. και σχετικό Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για το άρθρο 24.

Το τεκμήριο της ανακρίβειας.

Πέρασαν σχεδόν δέκα χρόνια από την υπόθεση Κορκολή, αλλά βέβαια τι ειναι τα 50.000.000 πρόστιμο που έφαγε τότε από την επιτροπή Δαφέρμου, για τον Δημοσιογράφο;

Δεν θα βάλω link στην βαρύτατη παραβίαση κάθε έννοιας τεκμηρίου αθωότητας και ανθρώπινου δικαιώματος, που βγάζει ονόματα μητροπολίτη που παρουσιάζει ως δράστη υπόθεσης παιδοφιλίας. 
Θεωρώ πλέον ως δεδομένο πως απ' ό,τι βγάζει ο Τριανταφυλλόπουλος ως "αποκάλυψη", ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Κάτι σαν αντι-εγγύηση: το τεκμήριο της ανακρίβειας. 

Κανονισμός Domain Names.gr: Η εξουσία της ΕΕΤΤ για θέσπισή του

Στο e-lawyer ξεκινάει σήμερα η ανάλυση του ισχύοντος Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (2005) . 

Πριν την εισαγωγή στα άρθρα, ας δούμε το προοίμιο αυτής της Κανονιστικής Πράξης της ΕΕΤΤ.
Απόφαση αρ. 351/76
Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη . gr
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:α. το ν.2867/2000 "Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις" (ΦΕΚ 273/Α/2000), ιδίως το άρθρο 3, παράγρ. 14, στοιχεία α΄ και κη΄.β. την Δημόσια Διαβούλευση για την Καταχώρηση Ονομάτων Χώρου .gr με χρήση μη λατινικών χαρακτήρων και τις υφιστάμενες διαδικασίες καταχώρησης Ονομάτων Χώρου .gr την οποία διεξήγαγε η ΕΕΤΤ το διάστημα από 15.9.2005 έως 15.10.2005 και τα αποτελέσματα αυτής.γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει: 
[ακολουθούν τα άρθρα του Κανονισμού]

_____________________________
Στο προ…

Ανοίγω την υπόθεση "ελληνικά domain names (Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr)"

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια περίπου, το τοπίο της "ονοματοδοσίας στο Διαδίκτυο", δηλαδή η διαχείριση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr είναι μια  επικίνδυνη ζούγκλα, για να αποφύγω αναφορές που θα μείωναν τους sex workers.

Για τις σοβαρές αστοχίες της ΕΕΤΤ και την τεράστια ευθύνη που έχει σχετικά με αυτό το θέμα, από το οποίο διέρχεται όλο αυτό που λέμε Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα, τα έχουμε ξαναπεί (βλ. εδώ). Η ΕΕΤΤ έχει κριθεί κι έχει αποτύχει σε αυτόν τον τομέα: το πιο σοβαρό είναι ότι αρνείται να εφαρμόσει τη νομοθεσία, τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, τελικά το ίδιο το Σύνταγμα. Εισηγήτρια της ΕΕΤΤ τόλμησε να ξεστομίσει μπροστά σε πελάτη μου πριν από μήνες: "μην γράφετε πολλά στα υπομνήματά σας, εμείς εφαρμόζουμε μόνο τη δική μας νομοθεσία". Ανεξάρτητο κράτος, δηλαδή, η Αρχή: δικοί της νόμοι, δική της λογική. Στην ΕΕΤΤ δίνω μία τελευταία ευκαιρία να αποδείξει κατά πόσον είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή κι …

Υποδειγματικός σεβασμός της ιδιωτικότητας από το tvxs.gr

Η διάκριση ανάμεσα στην ιδιωτική και τη δημόσια ζωή δεν είναι πάντοτε ευχερής. Είναι ωστόσο, υπαρκτή: υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο δεν πρέπει να φτάνει η δημοσιογραφική καταγραφή και ο δημόσιος σχολιασμός από χρήστες διαδικτυακών μέσων.

Συγχαρητήρια στη ομάδα του tvxs.gr που απέδειξε εδώ ότι γνωρίζει τα όρια και είναι σε θέση να σεβαστεί τις βασικές αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, χωρίς κραυγές και οδυρμούς περί "λογοκρισίας".
Αντίθετα, στην ίδια υπόθεση, άλλα, "μεγάλα", παραδοσιακά μέσα εκφράζουν την περιφρόνησή τους για στοιχειώδεις παραδοχές που πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους.  

ΕΠΣΕ: Το Εφετείο αρνείται ως αναγνωστέο έγγραφο την αντιναζιστική νομολογία επειδή είναι "γνωστή στο δικαστήριο"

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) δημοσιοποιεί σήμερα σημείωμα που ετοιμάστηκε για τη σημερινή κατάθεση του εκπροσώπου του Παναγιώτη Δημητρά ως μάρτυρα στη δίκη ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών που εξετάζει την έφεση του κατηγορούμενου *** κατά της πρωτόδικης καταδίκης του σε 14 μήνες φυλάκιση με αναστολή για παραβίαση των άρθρων 1.1 και 2 του (αντιρατσιστικού) Ν. 927/79. Το σημείωμα αναφέρει τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για τα όρια στην ελευθερία της έκφρασης (Άρθρο 10 ΕΣΔΑ) σε συνδυασμό με την παραβίαση του Άρθρου 17 ΕΣΔΑ για την απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώματος. 
Το ΕΔΔΑ θεωρεί πως «Ο εθνικοσοσιαλισμός αποτελεί ολοκληρωτική ιδεολογία ασυμβίβαστη με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι οπαδοί του αναμφισβήτητα επιδιώκουν σκοπούς που εμπίπτουν στο Άρθρο 17. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα πως προκύπτει από το Άρθρο 17 ότι η καταδίκη του προσφεύγοντος ήταν α…