Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2008

Δημόσια Δεδομένα Δικά μας Δεδομένα: το λογότυπο

Η πρωτοβουλία πολιτών για την Πρόσβαση στα Δημόσια Δεδομένα αποκτά ένα αναγνωρίσιμο “σημείο αναφοράς”. Το logo που σχεδίασε αποκλειστικά για  χρήση από την “4Δ” ο Παναγιώτης Παπαματθαίου (σπουδές διαχείρισης εταιρικής επωνυμίας και διαφήμησης) συμπυκνώνει σε μια λιτή απεικόνιση τόσο το έμβλημα, όσο και το  υπόβαθρο των αιτημάτων μας.
Το logo αποτελείται από τέσσερα “Δ”, τα οποία σχηματίζουν ελλειπτικά δύο διαφανείς φακέλους, οι οποίοι ανοίγουν, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα τέσσερα “Δ” εικονογραφούν συμβολικά την επιδιωκόμενη ανοικτότητα της δημόσιας διοίκησης, συνοψίζοντας το αίτημα της πρωτοβουλίας για ελεύθερη διάδοση των δημόσιων δεδομένων. 
Ο σχεδιαστής χρησιμοποιεί τρισδιάστατα γραφικά  διαφάνειας και  στιλπνότητας, υπογραμμίζοντας τόσο  την θεμελιώδη αρχή που υπερασπίζεται η πρωτοβουλία, όσο και τον επίκαιρο και σύγχρονο χαρακτήρα του εγχειρήματος. 

[Σ.σ. η σχετική σελίδα του facebook αριθμεί ήδη πάνω από 935 μέλη]

Οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη

Τo 1975, η Κοινοβουλευτική Διάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τη Σύσταση 757, διαπίστωσε ότι η λειτουργία του θεσμού του Ombudsman έχει διττό χαρακτήρα: αφενός  προστατεύει τα άτομα από την κακοδιοίκηση των δημόσιων αρχών κι αφετέρου προωθεί την αρχή της ορθής διακυβέρνησης. Η Διάσκεψη διαπίστωσε επίσης ότι ο δικαστικός έλεγχος της διοίκησης δεν είναι πάντοτε ταχύς, αλλά ούτε και αποτελεσματικός για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Με αυτές τις βασικές σκέψεις, η Διάσκεψη απευθύνθηκε στην Επιτροπή Υπουργών, ώστε να κληθούν τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, να θεσπίσουν Ombudsmen, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
To 1992, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, ο θεσμός του Ombudsman εισήχθη ως όργανο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με σκοπό να δέχεται παράπονα ή και να λειτουργεί αυτεπαγγέλτως, για τον περιορισμό της κακοδιοίκησης εκ μέρους των υπόλοιπων κοινοτικών οργάνων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο, Συμβούλιο ΕΕ κτλ). Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ξεκ…

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Διαβουλεύσεις για το Web 3.0

Σε σημερινή Έκθεσή της με τίτλο Communication on future networks and the internet, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει τους δρόμους που καλείται να ακολουθήσει η Ευρώπη για να παίξει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του Web 3.0.
Δελτίο τύπου

Με αυτό τον όρο (Web 3.0) η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ένα σύνολο νέων χαρακτηριστικών, όπως το "Ίντερνετ των πραγμάτων" (RFID, αισθητήρες κλπ) που υποδέχεται ένα νέο σύμπαν επιχειρηματικότητας (Eταιρία 2.0) και δυνατοτήτων των πολιτών (λ.χ. health monitoring). Τα μεγάλα θέματα είναι τα ίδια, αλλά με νέα μορφή: πρόσβαση και προστασία. Ευρυζωνικότητα και ιδιωτικότητα. 
Η πρώτη διαβούλευση που ξεκινά σχετικά, αφορά το κείμενο των πραγμάτων.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απαντήσουν μέχρι τις 28 Νοεμβρίου και η συμμετοχή γίνεται με ελεύθερο κείμενο, έως δέκα σελίδων. 

Nέες διατάξεις για τις διδακτορικές διατριβές στα ελληνικά Πανεπιστήμια

Ο Ν.3685/2008 ("θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές"), περιλαμβάνει και ορισμένες διατάξεις για τη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
Άρθρο 9Διδακτορική διατριβή1. α) Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο ενδιαφέρεται να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή, προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές το αντικείμενό της.Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί σύμφω να με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μ.Δ.Ε.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υ…