Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2008

Αναφορά κατά της "διαβούλευσης" του ΟΠΙ στον Συνήγορο του Πολίτη

Επτά πολίτες, τρεις εκ των οποίων εκπρόσωποι της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα του Πολίτη στον Ψηφιακό κόσμοdigitalrights.gr, κατέθεσαν αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση δικαιωμάτων τους από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σχετικά με την "διαβούλευση" του τελευταίου για την "αντιμετώπιση της πειρατείας στο Διαδίκτυο".
Οι αναφερόμενοι εκθέτουν ότι παρόλο που είχαν επισημάνει τα μεθοδολογικά σφάλματα του Ερωτηματολογίου, βάσει του οποίου ο ΟΠΙ καλούσε τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις απόψεις τους, ο κρατικός Οργανισμός δεν απάντησε  αιτιολογημένα στις αναφορές τους, αλλά αντιθέτως αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία συμμετοχής με το αμφιλεγόμενο ερωτηματολόγιο. 
Τα συνταγματικά δικαιώματα που επικαλούνται οι αναφερόμενοι είναι το δικαίωμα του αναφέρεσθαι στις αρχές (άρθρο 10 του Συντάγματος), βάσει του οποίου ο ΟΠΙ όφειλε να απαντήσει αιτιολογημένα στις αναφορές τους και το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης από τη διοίκηση πριν ληφθούν απο…

"Ένοχος" επειδή ομολόγησε; Όχι υποχρεωτικά.

Άρθρο 34 Ποινικού Κώδικα: "Η πράξη δεν καταλογίζεται στο δράστη αν, όταν τη διέπραξε, λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών ή διατάραξης της συνείδησης, δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό."

Κοκαϊνη + μπύρα = ?Συνήγορος του Πολίτη: επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από ασφαλιστικό ταμείο

Πολίτης εργάστηκε ως χημικός σε ιδιωτική εταιρεία από τον Φεβρουάριο του 1993 έως τον Φεβρουάριο του 1994, διάστημα κατά το οποίο ασφαλίστηκε στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ), αντί του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ). 
Το 1997, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, το ΔΣ του ΤΕΑΥΕΚ ενέκρινε την επιστροφή των εργοδοτικών  εισφορών στην εταιρεία, καθώς και στον εργαζόμενο, με την προϋπόθεση ότι αυτός θα υπέβαλλε ξεχωριστή σχετική αίτηση. Ο ίδιος όμως ενημερώθηκε για τη λάθος υπαγωγή του και το δικαίωμά του να ζητήσει την επιστροφή των εισφορών του, με αξιοσημείωτη καθυστέρηση, το 2004, και μάλιστα όχι από το ΤΕΑΥΕΚ αλλά από τοΤΕΑΧ. 
Όταν, στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος ζήτησε από το ΤΕΑΥΕΚ να του επιστραφούν οι ασφαλιστικές του εισφορές, το ΤΕΑΥΕΚ υποστήριξε ότι, σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας του, η αξίωσή του έχει παραγραφεί. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) υποστήριξε (βλ. σχετικό πόρισμα) ότι η άρνηση του ΤΕΑΥΕΚ -με την επίκληση της…

Συνήγορος του Πολίτη: το 50% του φόρου κατανάλωσης βενζίνης σε περιβαλλοντικές δράσεις

Στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικών αναφορών, με πόρισμα που απέστειλε τον Απρίλιο στους αρμόδιους Υπουργούς ΠΕ.Χ..Ε. και Οικονομίας και Οικονομικών, ο Συνήγορος του Πολίτη ανέδειξε τα κενά και τις ασάφειες στον τρόπο χρηματοδότησης περιβαλλοντικών δράσεων από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.*.
Συγκεκριμένα, παρά τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη (άρθρο 3 Ν. 2242/1994) ότι το 50% από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην βενζίνη θα αποδίδεται κατευθείαν στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και θα διατίθεται για περιβαλλοντικές δράσεις, τόσο το ίδιο το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. όσο και η αρμόδια  ιεύθυνση  ημοσίων Επενδύσεων του ΥπουργείουΟικονομίας και Οικονομικών αρνήθηκαν ότι έχει εισπραχθεί το συγκεκριμένο έσοδο.
Αντίθετα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το επιβεβαίωσε, δίνοντας μάλιστα και τον σχετικό κωδικό είσπραξης

Συνήγορος του Πολίτη: όχι στο ειδικό ανταποδοτικό δημοτικό τέλος ανά μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος

Η επιβολή ειδικού ανταποδοτικού τέλους ανά μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος από Δήμο της Αττικής δεν πληροί τα κριτήρια τα οποία , όπως έχει καθορισθεί από τη νομολογία αλλά και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, πρέπει να περιλαμβάνονται στην απόφαση που επιβάλλει το τέλος, ώστε αυτή να είναι αιτιολογημένη. Αυτό επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη με Πόρισμά του που συνέταξε με αφορμή αναφορές πολιτών.
Επιπροσθέτως, ο ΣτΠ επισημαίνει ότι το τέλος επιβλήθηκε για την κάλυψη έργων και υπηρεσιών που, σχεδόν στο σύνολό τους, αποτελούν νομοθετημένες αρμοδιότητες του Δήμου, των οποίων η χρηματοδότηση πρέπει να γίνεται από τα τακτικά έσοδά του, καθώς και ότι ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας της απόφασης από τα  αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Αττικής ήταν πλημμελής.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε με έγγραφό του προς το Δήμο τα παραπάνω θέματα, χωρίς να λάβει ουσιαστική απάντηση. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προέβη στη σύνταξη Πορίσματος, με θέμα «Νομιμότητα δυνητικού…

Συνήγορος του Πολίτη: άνιση μεταχείριση των μειονοτικών δασκάλων

Εξ αντικειμένου άνιση μεταχείριση λόγω εθνοτικής καταγωγής ή θρησκεύματος ακόμη και αν αυτό δεν φαίνεται να ήταν στις προθέσεις κάποιου κρατικού οργάνου ή αρχής διαπιστώνει Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη που αφορά στο επίπεδο των σπουδών της «Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης» (ΕΠΑΘ), η οποία εκπαιδεύει μειονοτικούς μουσουλμάνους δασκάλους.
Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την μη υπαγωγή των πτυχιούχων της ΕΠΑΘ σε διαδικασία εξομοίωσης, όπως συνέβη με τις κοινές Παιδαγωγικές Ακαδημίες, με τις οποίες η ΕΠΑΘ ήταν τυπικά και ουσιαστικά ισότιμη. Συγκεκριμένα το πτυχίο της δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για διορισμό σε άλλη δημόσια θέση πλην της πρωτοβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης.
Tο Υπουργείο Παιδείας, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, αρνήθηκε να υπαγάγει του πτυχιούχους ΕΠΑΘ στη διαδικασία εξομοίωσης, επικαλούμενο τον «ειδικό χαρακτήρα» της σχολής. Το Υπουργείο Εσωτερικών, παραλείποντας να απαντήσει εγκαίρως σε σχετικά ερωτήματα δήμων της Θράκης…

Συνήγορος του Πολίτη: όχι στις προσλήψεις κατά την προεκλογική περίοδο

Με Πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στους αρμόδιου φορείς ζητώντας την ακύρωση της διαδικασίας επιλογής ενός Δήμου (προσωπικό μερικής απασχόλησης με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου), επειδή η ανάρτηση των πινάκων είχε αναρτηθεί κατά την προεκλογική περίοδο, κατά την οποία σύμφωνα με το νόμο δεν επιτρέπονται υπηρεσιακές μεταβολές. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο, στην έννοια των "υπηρεσιακών μεταβολών" εμπίπτει και κάθε πράξη διορισμού. 
Απομένει να δούμε αν θα υπάρξει διοικητική ανταπόκριση του Δήμου Ερινεού Αχαϊας και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε αυτήν την καίρια παρέμβαση του Συνηγόρου, η οποία είναι σαφώς υπέρ της αξιοκρατίας και της τήρησης της νομοθεσίας σε μια τόσο ευαίσθητη περίοδο, όπως η προεκλογική.

Συνήγορος του Καταναλωτή: Σύσταση για άρνηση κέντρων αισθητικής να επιστρέψουν χρήματα

Με τέσσερις Συστάσεις που έδωσε στη δημοσιότητα ο Συνήγορος του Καταναλωτή αποκαλύπτεται η δυστοκία ορισμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αισθητικής και της περιποίησης του σώματος να επιστρέψουν ποσά για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή αποτελεί ένα θεσμό διαμορφωμένο σύμφωνα με τη φυσιογνωμία του Ombudsman, χωρίς δηλαδή αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων. Το όπλο που έχει στα χέρια του είναι τα νομικά επιχειρήματα που εξηγούν στις επιχειρήσεις τις υποχρεώσεις τους. Εάν τελικά μια επιχείρηση δεν συμμορφωθεί, ο Συνήγορος έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα να δώσει τα πορίσματά του στη δημοσιότητα -κυρίως μέσω της ιστοσελίδας του- οπότε η αρνητική δημοσιότητα των επιχειρήσεων αποτελεί ένα κίνητρο για τήρηση των συστάσεών του.
Μερικές φορές αυτή η αρνητική δημοσιότητα ενδεχομένως να είναι χειρότερη εξάλλου από την επιβολή ενός προστίμου που μπορεί κάποιος να το πληρώσει και να συνεχίσει να ακολουθεί την παράνομη πρακτική του. 
Σταδιακά πάντως οι επιχειρήσ…

Επίλυση διαφορών με ασφαλιστικές εταιρίες

Σε συνάντηση που είχαν ο Συνήγορος του Καταναλωτή με την Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή και την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης διερευνήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε πολίτες και ασφαλιστικές εταιρίες. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν έχει θεσμοθετηθεί ένας Διαμεσολαβητής ασφαλιστικών υπηρεσιών, όπου ο πολίτης θα μπορούσε να καταθέτει τα σχετικά παράπονα, αποβλέποντας εκεί στην εξώδικη επίλυση των διαφορών του, αποφασίστηκε ότι το ρόλο αυτό μπορεί να παίξει ο Συνήγορος του Καταναλωτή.
Σύμφωνα με το Πρακτικό Συνάντησης, προκειμένου η προσφυγή του πολίτη να είναι αποτελεσματικότερη, ενόψει ότι οΣυνήγορος δεν διαθέτει κυρωτική αρμοδιότητα, αποφασίστηκε η δυνατότητά του να αποστέλει σχετικά στοιχεία για τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, προκειμένου αυτές να ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες.Από αυτό το Πρακτικό προέκυψε ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες είχαν διερευνήσει το ενδεχόμεν…

Συνήγορος του Καταναλωτή: Πόρισμα για μη επιστροφή διδάκτρων από ιδιωτική σχολή

Γνωστή ιδιωτική σχολή μεταλυκειακών σπουδών δεν επέστρεφε ποσό 5.558 ευρώ σε σπουδάστρια για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες. Η ενδιαφερόμενη προσέφυγε στο Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος αναφέρει στο σχετικό δελτίο τύπου:
Η αθέτηση της συμφωνίας εκ μέρους του εκπαιδευτικού ιδρύματος υπονομεύει την ανάγκη εξυπηρέτησης της ασφάλειας και της ταχύτητας των σύγχρονων συναλλαγών, οι οποίες -ενόψει της ροής και έκτασης της συναλλακτικής ζωής- απαιτούν βεβαιότητα της εκκαθάρισης των δημιουργουμένων έννομων σχέσεων χωρίς αμφισβητήσεις ή προσκόμματα.
Ο Συνήγορος επενέβη με Σύστασή του, στην οποία υποδεικνύει στα μέρη τον τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Παράνομη και αντισυνταγματική η μετάδοση εικόνας του προσαχθέντος ως υπόπτου

Σε ορισμένα ιστολόγια μεταδίδεται η φωτογραφία του προσαγόμενου υπόπτου για την υπόθεση Σεργιανόπουλου, χωρίς μάλιστα κάλυψη των χαρακτηριστικών του.

Διάβασα, μάλιστα, ότι δήθεν ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι "αυτά δεν είναι προσωπικά δεδομένα". Ουδέν ανακριβέστερο, φυσικά.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. β του Ν.2472/1997, όπως τροποιήθηκε με το νόμο του κ. Χατζηγάκη 3625/2007, με εισαγγελική διάταξη δημοσιοποιούνται δεδομένα  που αναφέρονται σε ποινικές διώξεις ή καταδίκες.
Μέχρι στιγμή ούτε εισαγγελική διάταξη υπάρχει, ούτε ποινική δίωξη. Υπάρχει μόνο προσαγωγή υπόπτου.
Αντιθέτως, η λήψη και η μετάδοση αυτών των φωτογραφιών συνιστά ποινικό αδίκημα:
Νόμος 3090/2002:1. [...]2. Η μετάδοση από την τηλεόραση ή η κινηματογράφηση ή μαγνητοσκόπηση ή φωτογράφηση των προσώπων που οδηγούνται ενώπιον των δικαστικών ή εισαγγελικών ή αστυνομικών και λοιπών αρχών απαγορεύεται.3. Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 εδ. α' και 2 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών και χρηματικ…

Υπόθεση Σεργιανόπουλου: σκοτώνοντας το τεκμήριο της αθωότητας

Υπερασπίζομαι την ελευθερία της έκφρασης σημαίνει ότι βρίσκομαι στο πλευρό όποιου διώκεται άδικα για την γνώμη ή την πληροφορία που μετέδωσε, κατά παράβαση των συνταγματικών του δικαιωμάτων.
Αναρωτιέμαι όμως, αν ορισμένοι  bloggers που υποστηρίζουν σθεναρά τον βασανισμό του υπόπτου που προσήχθη για την υπόθεση Σεργιανόπουλου, τον οποίο αποκαλούν ανεπιφύλακτα "δολοφόνο", συλληφθούν με τη διαδικασία του αυτοφώρου για συκοφαντική δυσφήμηση και προτροπή στην τέλεση κακουργήματος θα συμφωνούσαν να γράφουμε κι εμείς στα blogs μας "λιώστε τους στο ξύλο μέχρι να ομολογήσουν ότι σε αυτούς ανήκει το συκοφαντικό blog".
Θα θέλατε, εξυπνοπούλια μου, τόσο αβίαστα, να βγάζαμε κι εμείς μια ανεπιφύλακτη ετυμηγορία για την "ενοχή" σας και να προτρέπαμε τις δυνάμεις της κρατικής καταστολής να σας βασανίσουν μέχρι να τα ξεράσετε όλα;
Αυτός είναι ο "ελεγκτικός" ρόλος σας; Να προτρέπετε την εξουσία να παρανομήσει κουρελιάζοντας το στοιχειώδες: την ανθρώπινη υπόσταση κάπ…

O e-lawyer στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ελευθερία της έκφρασης

Στις 7-9 Σεπτεμβρίου 2008 θα βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,στις Βρυξέλλες, προσκεκλημένος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Σοσιαλιστικής Ομάδας, προκειμένου να λάβω μέρος σε συζητήσεις με ευρύτερη θεματική την ελευθερία της έκφρασης, πρόσβασης και δράσης στο διαδίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα γίνουν συναντήσεις με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους που είναι υπεύθυνοι για τις πολιτικές ελευθερίες και τα πνευματικά δικαιώματα, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κ.  P.Hustinx, τον εκπρόσωποτου Statewatch κ. Τ. Μπάνιαν, εκπροσώπους άλλων σχετικών ΜΚΟ καθώς καιευρωβουλευτές από διάφορες χώρες με ιδιαίτερη ενασχόληση με τα παραπάνω θέματα.Σύμφωνα με την πρόσκληση που μου έχει σταλεί, επιδίωξη της Σοσιαλιστικής Ομάδας είναι "να υπάρξει μία ανοικτή ανταλλαγή απόψεων και αλληλοενημέρωση που να οδηγήσει σε απτές προτάσεις για τη θωράκιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών στο διαδίκτυο, που σήμερα, δυστυχώς, αμφισβητούνται ολοένα και περισσότερο από κυβερνήσεις και ιδιώτες εντός …

Πλήρες κείμενο της απόφασης ΔΑΥΛΟΣ κατά ΟΛΚΕ (για τον όρο "λεσβία")

Αριθμός αποφάσεως  6310 /2008

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή ***, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε, κατόπιν κληρώσεως, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου.
Συνεδρίασε: δημόσια στο ακροατήριο του στις 10-6-2008, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Των αιτούντων : 1) ***, κατοίκου Λέσβου, 2) ***, κατοίκου Μοσχάτου Αττικής, που εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο τους, *** και 3) ***, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, ο οποίος εμφανίστηκε στο ακροατήριο με τον ίδιο ως άνω πληρεξούσιο Δικηγόρο του.
Του καθ’ ού η αίτηση : σωματείο» με την επωνυμία ΟΛΚΕ (Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας), που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στην Αθήνα, για το οποίο εμφανίστηκε στο ακροατήριο ο νόμιμος εκπρόσωπος του, ***, που διόρισε πληρεξούσιο Δικηγόρο του τον ***.
Του προσθέτως παρεμβαίνοντος : ***, κατοίκου Λέσβου, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του, ***υ.