Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2006

Όροι χρήσης blogs: ποιά η δεσμευτικότητά τους;

Όπως έχω πει η νομοθεσία είναι αρκετή, τουλάχιστον για τις εγχώριες περιπτώσεις. Σε σχέση με το copyright, οι όροι χρήσης μερικές φορές μπορεί να κάμπτουν το επίπεδο προστασίας σε σχέση με τον Ν.2121, μολονότι ο ίδιος ο νόμος αναφέρει ότι δεν χωρεί παραίτηση από τα δικαιώματα που προβλέπει, κατοχυρώνοντας έτσι ένα minimum προστασίας.

Ωστόσο, οι όροι χρήσης δεν είναι κενοί νομικής δεσμευτικότητας, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Διαβάζω στο άρθρο 66Β το οποίο προστέθηκε στο νόμο το έτος 2002, ως ενσωμάτωση κοινοτικού δικαίου ("Πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων"):


1. Ως "πληροφορία για το καθεστώς των δικαιωμάτων" νοείται κάθε παρεχόμενη από τον δικαιούχο πληροφορία,η οποία επιτρέπει την αναγνώριση του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου με συγγενικό δικαίωμα ή με το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, καθώς και την αναγνώριση του δημιουργού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου. Νοούνται επίσης οι πληροφορίες σχετικές με τους όρους και…

Αναδημοσίευση κειμένων χωρίς άδεια: ποινικές κυρώσεις

Η νομική προστασία σε αυτές τις περιπτώσεις (βλ. τα δύο προηγούμενα ποστς), ολοκληρώνεται με το ποινικό μέρος μιας υπόθεσης. Ο νόμος 2121 προβλέπει σοβαρές ποινές για όσους προσβάλλουν την πνευματική ιδιοκτησία.

Άρθρο 66

1. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 2.900 -15.000 ευρώ όποιος χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή διατάξεων των κυρωμένων με νόμο πολυμερών διεθνών συμβάσεων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας εγγράφει έργα ή αντίτυπα, αναπαράγει αυτά άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα, με οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, μεταφράζει, διασκευάζει, προσαρμόζει ή μετατρέπει αυτά, προβαίνει σε διανομή αυτών στο κοινό με πώληση ή με άλλους τρόπους ή κατέχει με σκοπό διανομής, εκμισθώνει, εκτελεί δημόσια, μεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά κατά οποιονδήποτε τρόπο, παρουσιάζει στο κοινό έργα ή αντίτυπα με οποιονδήποτε τρόπο, εισάγει αντίτυπα του έργου που παρήχθησαν παράνομα στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δημιουργ…

Αναδημοσιεύσεις κειμένων χωρίς άδεια: οι αποζημιώσεις

Όπως είδαμε στο προηγούμενο ποστ, αναδημοσίευση κειμένου από blogστον τύπο χωρίς άδεια του bloggerεπιτρέπεται μόνο σε τρεις περιπτώσεις: Το κείμενο αποτελεί απλή αναπαραγωγή είδησης ή ενός γεγονότος ή συνίσταται σε παράθεση απλών στοιχείων (οπότε δεν θεωρείται «έργο» κατά τη νομοθεσία).Η αναδημοσίευση περιορίζεται σε παράθεση σύντομων αποσπασμάτων για την υποστήριξη γνώμης ή άσκηση κριτικής, εφόσον η έκταση των αποσπασμάτων δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό και εφόσον συνοδεύεται πάντοτε από την ένδειξη της πηγής και του ονόματος του δημιουργού.Για λόγους ενημέρωσης επί επίκαιρων γεγονότωνεπιτρέπεται αναδημοσίευση πολιτικών λόγων, προσφωνήσεων, κηρυγμάτων, δικανικών αγορεύσεων ή άλλων έργων παρόμοιας φύσης, που μάλλον σπάνια θα πρωτοδημοσιεύσει κάποιος blogger (ελπίζω να μηθεωρείτε τα κείμενά μου δικανικές αγορεύσεις).Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αναδημοσίευση χωρίς άδεια του δημιουργού απαγορεύεται. Και επειδή καμία απαγόρευση δ…

To Google αντιγράφει τους σκληρούς δίσκους

Στις 9.2.2006 η Google ανακοίνωσε μια νέα εφαρμογή του Google Desktop, το λογισμικό θα αποθηκεύσει αντίγραφα απο έγγραφα Word, PDF κλπ, προκειμένου να διευκολύνει το ψάξιμο από όλους τους χρήστες του υπολογιστή. Το EFF καλεί τους καταναλωτές να μη χρησιμοποιήσουν αυτη την εφαρμογή, επειδή θα καταστήσει τα προσωπικά τους δεδομένα επιδεχόμενα απειλών από την διοίκηση, τους ιδιώτες και τους hackers.http://eff.org/news/archives/2006.02.php#004400

Το ΕFF επισημαίνει ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή ο Electronic Communication Privacy Act του 1986 παρέχει περιορισμένη προστασία στα emails και σε αλλα αρχεία που αποθηκεύονται από παρόχους online υπηρεσιών. Άλλη μια αναφορά στο ανεπαρκές σύστημα προστασίας προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ.

Αναδημοσίευση κειμένων χωρίς άδεια: ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ;

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της αναδημοσίευσης σε εφημερίδες κειμένων που βρίσκονται αναρτημένα σε ιστολόγια, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των συντακτών των κειμένων και φυσικά χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή τους. Αξίζει, λοιπόν, να συμβουλευτούμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο για να διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχει δικαίωμα αναδημοσίευσης και αν υφίσταται υποχρέωση τέτοιας ανοχής από τους bloggers.Θα ξεκινήσω από τη βάση της έννομης τάξης, το ελληνικό Σύνταγμα. (Εξάλλου η αναδημοσίευση και η κυκλοφορία των εφημερίδων λαμβάνει χώρα σε ελληνικό έδαφος, οπότε αν υποτεθεί ότι υπάρχει άδικο, εφαρμοστέο είναι το δίκιο της τέλεσης του αδίκου). Στο άρθρο 5Α διαβάζουμε ότι 1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.
2. Καθένας έ…

Αφήστε τα "πρόσθετα" μέτρα για το απόρρητο

και κοιτάξτε να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις για τα επιβεβλημένα μέτρα που δεν έχετε ακόμη θεσπίσει. Κάλεσε λέει ειδικούς συνταγματολόγους ο Πρωθυπουργός για να του πουν αν είναι επαρκές το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του απορρήτου. Λες και χρειάζονται καθηγητές για να του πουν ότι η Ελλάδα είναι το μοναδικό Κράτος-μέλος της ΕΕ από τα 25 που δεν έχει ενσωματώσει στο εσωτερικό της δίκαιο την Οδηγία 58/2002/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες!
Η Οδηγία αυτή αντικατέστησε την Οδηγία 97/66 (προστασία δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα), την λεγόμενη "Οδηγία ISDN", την οποία το ελληνικό δίκαιο ενσωμάτωσε με το Ν.2774/1999. Και ενώ όλη η ΕΕ κινείται στο πεδίο της Οδηγίας 2002, εμείς εφαρμόζουμε ακόμη την προηγούμενη! Με αποτέλεσμα να απειλούνται ήδη πρόστιμα κατά της χώρας μας για μη προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό.
Τους πρώτους μήνες του 2004 συστήθηκε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την…

Φωτογραφίες βρεφών σε ιστοσελίδες γονέων

Παρατηρείται το φαινόμενο της ανάρτησης φωτογραφιών ανηλίκων, ακόμη και βρεφών, στις ιστοσελίδες των γονέων τους. «Και ποιο το πρόβλημα;», θα μπορούσε να αντιτείνει κάποιος. Οι γονείς δεν ασκούν την γονική μέριμνα, δεν τους έχει ανατεθεί από το νόμο ο απόλυτος έλεγχος των δικαιωμάτων των παιδιών τους; Δεν έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία τους; Αναμφισβήτητα. Μέχρι το σημείο που το Σύνταγμα και ο νόμος το επιτρέπουν.Η προστασία προσωπικών δεδομένων κατοχυρώνεται ως ανθρώπινο δικαίωμα από το άρθρο 9Α του Συντάγματος, κατά το οποίο καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από την συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των δεδομένων που τον αφορούν. Η διασφάλιση αυτής της προστασίας έχει ανατεθεί από τη συνταγματική διάταξη σε ανεξάρτητη αρχή, ενώ ο νόμος είναι αυτός που θα προσδιορίσει τις προϋποθέσεις τις επιτρεπτής επεξεργασίας δεδομένων. Ο νόμος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Ν.2472/1997, ο οποίος εναρμόνισε το εσωτερικό δίκαιο με την Οδηγία 95/46/ΕΚ, η …

Πρόσβαση ΗΠΑ σε προσωπικά δεδομένα της ΕΕ

Δημοσιεύτηκαν και στα αγγλικά οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα του ΔΕΚ για το θέμα της πρόσβασης των αμερικάνικων αρχών σε προσωπικά δεδομένα επιβατών πτήσεων από/προς/δια ΗΠΑ που φυλάσσουν εταιρίες ευρισκόμενες στο έδαφος της ΕΕ.


http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-317%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100


Υπενθυμίζω ότι o e-lawyer είναι το μοναδικό ελληνόφωνο μέσο παρακολούθησε τη δίκη στο Λουξεμβούργο και παρουσίασε εκτενώς το θέμα της αντιδικίας του Ευρωκοινοβουλίου κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου ΕΕ (Υπόθεση PNR/USA) για την ακύρωση των συμφωνιών με τις ΗΠΑ, τον Οκτώβριο 2005.

http://elawyer.blogspot.com/2005_10_01_elawyer_archive.html

Ο Γενικός Εισαγγελέας προτείνει την ακύρωση των Συμφωνιών με τις ΗΠΑ, γιατί κατά τη γνώμη του δεν υπάρχει επαρκής νομική βάση στη Συνθήκη περί ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κο…

Διακοπή λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού από ΕΕΤΤ

... επειδή μετέδιδε άσεμνο πρόγραμμα και επειδή προκαλούσε παρεμβολές στην ΕΤ-1.

"Επιχείρηση εντοπισμού και διακοπής της λειτουργίας ενός παράνομου τηλεοπτικού σταθμού που εξέπεμπε άσεμνο περιεχόμενο στο δίαυλο VHF-12 διεξήγαγε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στις 8 Φεβρουαρίου 2006, στην Αθήνα, στην περιοχή των Τουρκοβουνίων.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και δυνάμεων της Αστυνομίας, κατασχέθηκε όλος ο εξοπλισμός εκπομπής του προγράμματος. Σημειώνεται πως ο ανωτέρω σταθμός προκαλούσε παρεμβολές στο πρόγραμμα της ΕΤ-1.

Οι εν λόγω ενέργειες εντάσσονται στο πλαίσιο σειράς συστηματικών δράσεων που υλοποιεί η ΕΕΤΤ, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας στον τομέα του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων."http://www.eett.gr/gr_pages/index2n.htmΚαι εντάξει με τις παρεμβολές. Η ΕΕΤΤ όμως, όπως έχει κοινοποιήσει σε γνωμοδότησή της για το νομοθετικό πλαίσιο της ραδιοτηελόρασης έχει ταχθεί υπέρ του διαχωρισμού των αρμ…

To πρόβλημα με το Μητρώο του άρθρου 13

είναι ότι δεν υπάρχει πεδίο για να δηλωθεί διεύθυνση e-mail στο οποίο οι διαφημιζόμενοι δεν επιτρέπεται να στέλνουν υλικό direct marketing. Αν δείτε την έντυπη φόρμα για εγγραφή στο Μητρώο της Αρχής, δεν υπάρχει πεδίο δήλωσης του e-mail σας. Επομένως, ένας διαφημιζόμενος μπορεί ανα πάσα στιγμή να ισχυριστεί ότι είστε μεν γραμμένος στο Μητρώο, αλλά δεν μπορούσε να γνωρίζει από κάπου και το mail σας, προκειμένου να μην σας στείλει διαφημιστική επιστολή. Άρα η προστασία περιορίζεται μόνο στο συμβατικό ταχυδρομείο, το φαξ και το τηλέφωνο, χωρίς να αφορά και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Η πρότασή μου είναι στο πεδίο "Διεύθυνση" της αίτησης να συμπληρώνεται εκτός από η διεύθυνση κατοικίας και η "διεύθυνση" ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Φυσικά η Αρχή θα πρέπει να διορθώσει την έντυπη φόρμα, ώστε να δοθεί ρητά η δυνατότητα στον πολίτη να προστατεύσει και το mail box του.
Πάντως, επειδή βλέπω ότι αυτή η συζήτηση (στην οποία έχω αφιερώσει αρκετά posts και στο e-lawyer) αναθερμαίνε…

Ξύπνησε η ΑΔΑΕ!

Όχι ότι ανέλαβε και καμια φοβερή πρωτοβουλία, φυσικά. Απλώς εξέδωσε δελτίο τύπου (τη μέρα που την κράξαμε λίγο από το e-lawyer: τυχαίο;). Ας δούμε τι λένε:

Δελτίο Τύπου, 2.2.2006

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα, της εφημερίδας "Τα Νέα" και μετά τις δηλώσεις μελών της Κυβέρνησης κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου, σχετικά με υποκλοπές κινητών τηλεφώνων του Πρωθυπουργού, Υπουργών και άλλων προσώπων, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) επισημαίνει τα ακόλουθα:
Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της θα ερευνήσει περαιτέρω την όλη υπόθεση και εφόσον προκύψουν ευθύνες, θα επιβάλει βαρύτατες κυρώσεις. Για το σκοπό αυτό, η ΑΔΑΕ, όπως έπραξε και στο παρελθόν, θα αποστείλει εντός των προσεχών ωρών κλήση προς ακρόαση στην εμπλεκόμενη εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην υπόθεση αυτή, προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι ουδεμία ενημέρωση ή καταγγελία περιήλθε μέχρι σήμερα σε γνώση της ΑΔΑΕ σχετικά με την υπόθεση αυτή, παρά το γεγον…

Που είναι η ΑΔΑΕ;

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών είναι μια συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή, αποτελούμενη από 13 μέλη ανώτατων λειτουργών (πρώην δικαστικοί, μηχανικοί, καθηγητές, πρώτην διευθυντές οργανισμών κλπ). Είναι εξοπλισμένη από το νόμο 3115/03 με πλήθως ελεγκτικές, κυρωτικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες και έχει στελεχωθεί με διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό.

Θα περίμενε κανείς να έχει και κάποιο έργο να παρουσιάσει. Και πράγματι, αν διαβάσουμε τίς Ετήσιες Εκθέσεις, φαίνεται ότι έχει συμβάλλει ως... νομοπαρασκευαστική επιτροπή στην κατάρτιση προεδρικών διαταγμάτων για τη διασφάλιση του απορρήτο. Κατι πιο πρακτικό, δυναμικό και αποτελεσματικό;

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η τελευταία δραστηριότητά της ήταν μια ανακοίνωση στις 25 Οκτωβρίου 2005 που έλεγε πόσο λυπάται που ορισμένα ΜΜΕ καταγράφουν και αναμεταδίδουν ιδιωτικές συνδιαλέξεις. Αναρωτιέμαι αν η Αρχή έχει να λειτουργήσει από τις 25 Οκτωβρίου 2005 ή αν απλώς δεν έχει ενημερώσει την ιστοσελίδα της.

Η Αρχή α…

Οι σχολικές εξετάσεις ως παραβίαση ευαίσθητων δεδομένων

Η ελληνική πρεσβεία βάζει λέει ένα θέμα στους Κύπριους τελειόφοιτους του Λυκείου κάθε τέτοια μέρα. Το θέμα αυτού του έτους, σύμφωνα με πληροφορία που μεταδίδει ο Ν.Δήμου στο blog του είναι:

"Η σύγχυση των ιδεών, ο ευδαιμονισμός, μαζί με το στυγνό ορθολογισμό που τείνει να αγνοήσει τον άνθρωπο ως σκοπό της κοινωνικής συμβίωσης έχουν παραμορφώσει το πολιτιστικό πρόσωπο της Ευρώπης».Με βάση την πιο πάνω διαπίστωση, έχοντας υπόψη και τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, να αναπτύξετε τους λόγους που καθιστούν αναγκαία στην προσήλωση στις ανθρωπιστικές αρχές και αξίες του ελληνισμού και να εισηγηθείτε τρόπους με τους οποίους η εφαρμογή των αξιών αυτών μπορεί να οδηγήσει σ' έναν κόσμο καλύτερο και ανθρωπινότερο."http://nikosdimou.blogspot.com/Η απάντηση σε αυτό το θέμα προϋποθέτει την αποτύπωση ορισμένων απόψεων των μαθητών, οι οποίοι είτε συμφωνούν, είτε διαφωνούν, είναι υποχρεωμένοι να τις ανακοινώσουν αλλά και να τις τεκμηριώσουν. Οι απόψεις αυτές, λόγω της φύσης του θέματος…