Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2005

Διανομή πνευματικών δικαιωμάτων 2000-2003

Εκτός από την αμοιβή που λαμβάνουν οι συγγραφείς και οι μεταφραστές από τους εκδότες τους, έχουν δικαίωμα να εισπράξουν και τα ποσά που εισπράττονται από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ, www.osdel.gr).

Ο ΟΣΔΕΛ καλεί τους συγγραφείς και μεταφραστές που έχουν δημοσιεύσει έργα λόγου εντός των ετών 2000-2003 να παραλάβουν το ποσό που τους αναλογεί.

Το ποσό αυτό προέρχεται από το 4% που παρακρατεί ο ΟΣΔΕΛ από την αξία όλων των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, του χαρτιού που είναι κατάλληλο για φωτοτυπίες και των δισκετών χωρητικότητας κάτων των 100MB (άρθρο 18§3 Ν.2121/1993). Αυτό σημαίνει ότι το 4% παρακρατείται από όλες αυτές τις συσκευές και υλικά, ως αντιστάθμισμα, γιατί θεωρείται ότι -κατά τεκμήριο- αυτά τα μέσα χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή έργων λόγου, χωρίς την εμπλοκή των δικαιούχων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο ΟΣΔΕΛ εισπράττει το ποσό στο όνομα των συγγραφέων και μεταφραστών συλλογικά και το αποδίδει ατομικά στον καθένα.

Διαδικασία: ο συγγραφέ…

Παρέμβαση στην ελευθερία της διαφήμισης

Λίγες μέρες πριν έγινε γνωστός ο περιορισμός στην ελευθερία της διαφήμισης προϊόντων καπνού που επιβλήθηκε από το κοινοτικό δίκαιο.
Ανεξάρτητα από αυτό όμως, ο Γ.Γ. Καταναλωτή Αθανάσιος Σκόρδας ζήτησε την άμεση διακοπή της διαφήμισης των τσιγάρων Black Davil (με moto: "τώρα το μαύρο κυκλοφορεί ελεύθερο"), με αιτιολογία ότι η διαφήμιση αυτή δημιουργεί "συνειρμούς νόμιμης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών".
Σημειώνεται ότι η επέμβαση του Γ.Γ. Καταναλωτή έγινε ύστερα από εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Σιούφα. (πηγή: ΤΑ ΝΕΑ, 17/8/2005).
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ελευθερία της διαφήμισης έχει συνταγματικό θεμέλιο στο άρθρο 17 του Συντάγματος (υποστηρίζεται ότι αποτελεί εν μέρει και έκφανση της ελευθερίας της έκφρασης, άρθρο 14 Σ) και συνεπώς οι περιορισμοί της ελευθερίας αυτής πρέπει να είναι αντίστοιχοι με τους περιορισμούς των συνταγματικών δικαιωμάτων, δηλαδή να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα ή από νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβο…

Νομική επικαιρότητα

Τα μέσα ενημέρωσης δεν δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις της νομικής επικαιρότητας, η οποία πολλές φορές αφορά άμεσα, εκτός φυσικά από τον νομικό, τον ίδιο τον πολίτη. Επίσης, πολύ συχνά όταν η νομική επικαιρότητα αποτελεί "είδηση", η δημοσιογραφική επεξεργασία επιβαρύνει την πληροφορία με ανακρίβειες και υπεραπλουστεύσεις.

Με το ιστολόγιο αυτό επιχειρείται η, κατά το δυνατόν, άμεση ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τις νομικές εξελίξεις.

Το νομικό πεδίο που θα φιλοξενηθεί είναι κυρίως το "δίκαιο της πληροφορίας", δηλαδή:

-τηλεπικοινωνίες
-προστασία προσωπικών δεδομένων
-πνευματική ιδιοκτησία
-δίκαιο μέσων μαζικής ενημέρωσης
-διακριτικά γνωρίσματα, σήματα, τίτλοι, domain names
-ελευθερία της έκφρασης, της τέχνης και της επιστήμης

Επίσης, πρόκειται να καλυφθεί η νομική επικαιρότητα που εμπίπτει στους ευρύτερους τομείς:

-δημόσια διοίκηση και συνταγματικά δικαίωματα
-δίκαιο του ανταγωνισμού
-προστασία του καταναλωτή
-δίκαιο της ενέργειας
-κοινοτικό ευρωπαϊκό δίκαιο

H άντληση των …